تبلیغات
شعر و عرفان - سوگنامه
پنجشنبه 21 خرداد 1388

سوگنامه

   نوشته شده توسط: مسعود    نوع مطلب :سروده های من ،

این شعر را در سوگ یکی از عزیزانم سرودم                                                                                 
 دوش یادت در دلم افتاد و لرزان شد نفس    بس  مکرر میشدم در دل چنین بانگ جرس  
 پای خاکی زود کندی از خراب آباد ما   مرغ جنت را به دنیا کی بود میل و هوس 
 نیمه ی رویم به خاک و نیم دیگر پر ز اشک زخم بر دل پای در گل همنشین با خار و خس   
  بعد تو نگرفت خاکی از رخم دستی به مهر     گوئیا این کار دیگر بر نمی آید زکس 
 میل رفتن دارد این جان در فراغ روی تو                                                                                  شاید امروز رها گردم از این بند و قفس