تبلیغات
شعر و عرفان - اطلاعیه
پنجشنبه 25 تیر 1388

اطلاعیه

   نوشته شده توسط: مسعود    

این وب تعطیل شد                                                کسانی که به اینجا می آمدند می توانند به وب دیگر من به نام "مخزن المعارف و اللطائف" تشریف بیاورند که در آن از هر دری سخن می گوییم و بعضا از پست های این وب در آن استفاده کرده ایم                                                                                                                       HTTP://GANJINAH.MIHANBLOG.COM