تبلیغات
شعر و عرفان - عید تان مبارک
یکشنبه 24 خرداد 1388

عید تان مبارک

   نوشته شده توسط: مسعود    نوع مطلب :سروده های من ،

سالروز میلاد دخت نبی اکرم و همسر امیرامومنین
ام الائمه حضرت زهرا ی اطهر  سلام الله علیها برهمه مسلمین خصوصا زنان ومادران فداکار مبارک باد .                                                                                                                                                                                                شعر زیر را سال پیش روز میلاد حضرت زهرا سرودم که به بانوی دو عالم تقدیم می کنم                                      (1)اشاره به حدیث معروف لولا فاطمه ماخلقتکما                                                                                                (2)اشاره به حدیث معروف که لیله القدر  فاطمه است                                                                                       (3)اشاره به حدیث معروف (ما کان فی الدنیا اعبد من فاطمه .کانت تقوم حتی تتورم قدماه)در دنیا عابد تر از فاطمه نبود . انقدر به عبادت می ایستاد که پاهایش ورم می کرد                                                                                                                              
 مادرم جان جهانی همه تو
 محرم سر و نهانی همه تو
 به تجلی گه خورشید وجود
  علت کون و مکانی همه تو
 معنیت نتوان شنید از غیر تو
 زانکه "لولا" را نشانی همه تو(1)
 لیله القدری به سیر انفسی (2)
 کوثری  عزی  وقاری همه تو
 حکمت از تنفیذ حکمت محکم است
 علم احمد را کتابی همه تو
 عابدی تنها ز شب تا به سحر (3)
 اینچنین فخر عبادی همه تو
 راحت روح منی و خلق را
 راحت روح و روانی همه تو
 در ضلال آنکس که در راه تو نیست
 عین سلکی وصراطی همه تو
 لطف حق بر مصطفی و مرتضی
عبد را زآتش امانی همه تو
 خاتم عشق به نام تو بخورد
  ختم عشاق از آنی همه تو