تبلیغات
شعر و عرفان - سینه مشروح تویی
شنبه 9 خرداد 1388

سینه مشروح تویی

   نوشته شده توسط: مسعود    نوع مطلب :منتخب اشعار شاعران ،

  بسم الله الرحمن الرحیم     رب اشرح لی صدری ویسر لی امری                                                                                                                                                                   
یار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا                       یار تویی غار تویی خواجه نگهدار مرا
نوح تویی روح تویی فاتح و مفتوح تویی                  سینه مشروح تویی بر در اسرار مرا
نور تویی سور تویی دولت منصور تویی               مرغ که طور تویی خسته به منقار مرا
قطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر تویی             قند تویی زهر تویی بیش میازار مرا
حجره خورشید تویی خانه ناهید تویی                    روضه اومید تویی راه ده ای یار مرا
روز تویی روزه تویی حاصل دریوزه تویی             آب تویی کوزه تویی آب ده این بار مرا
دانه تویی دام تویی باده تویی جام تویی              پخته تویی خام تویی خام بمگذار مرا
این تن اگر کم تندی راه دلم کم زندی                  راه شدی تا نبدی این همه گفتار مرا
 
شعر از مولانا جلال الدین محمد رومی بلخی(دیوان شمس)